Gheko är din expert inom

Konsulttjänster inom mark och anläggning, tekniskt ledarskap, geoteknik, geofysik, bergteknik och mycket annat i norra Sverige.

Hör av dig

Gheko hjälper dig med

Byggledning

Vi utgör ett tryggt beställarstöd genom nära samarbete med projektledaren. Med noggrann uppföljning av kvalitet, tidsåtgång och kostnader samt ansvar för samordning och säkerhet hjälper vi dig att ta ditt projekt i mål.

Projektledning

Gheko erbjuder tekniskt ledarskap för infrastruktur, anläggning, industri och gruvprojekt. Från förstudie till förvaltning och underhållsfasen.

Arbetsledning

Behöver ditt projekt en arbetsledare, platschef, projektchef eller dylikt så har ni hittat rätt! Gheko har vana av att styra resurser framåt med ett starkt tänk på kvalite, tid och kostnad.

Hör av dig

Behöver du en engagerad och flexibel resurs i ditt projekt? Eller har du frågor?